Styrelse

Marie Wallenberg

Styrelseordförande
Marie har varit ambassadör för Hungerprojektet sedan 2006 och blev ledamot i styrelsen 2009. 2016 valdes hon till ordförande i Hungerprojektets styrelse. Några av hennes övriga uppdrag är idag ordförande för I Ur och Skur Utveckling AB, ledamot i SVPH samt tidigare engagemang i bl.a Postkodföreningen, Lundsbergs skola och Friluftsfrämjandets Riksorganisation. Att arbeta för en ökad livskvalité både i Sverige och i övriga världen driver henne.

Tove Jensen

Styrelseledamot
Tove har varit engagerad i Hungerprojektet sedan början av 1990-talet. Mellan 1994 och 2002 var hon VD för stiftelsen och har därefter fortsatt sitt engagemang i Hungerprojektets styrelse.

Carl-Diedric ”Icke” Hamilton

Styrelseledamot
Icke har investerat i Hungerprojektet sedan mitten av 1980-talet. Han sitter i den svenska styrelsen sedan 2007 och är sedan 2008 även ledamot i Hungerprojektets globala styrelse. Hans bakgrund är inom svensk och internationell investment banking.

Annica Sohlström

Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan hösten 2016. Arbetar till vardags som generaldirektör på Livsmedelsverket. Har varit generalsekreterare på Forum Syd och arbetat på Sida. Har en utbildning och är docent i nutrition. Kom i kontakt med och imponerades av Hungerprojektet genom en uppföljningsresa i Indien under tiden på Forum Syd. Vet att när människor och särskilt kvinnor får kunskap om och möjlighet att utkräva sina rättigheter då blir det utveckling och hållbara resultat.

Caroline Pierrou

Styrelseledamot
Caroline Pierrou är medlem i styrelsen sedan 2010. Engagemanget i Hungerprojektet väcktes redan 2005, då Caroline studerade strategisk ledning på Ekonomihögskolan i Lund parallellt med insamlingsaktiviteter för Hungerprojektet, vilket ledde till en insamlingstjänst på Hungerprojektet. Caroline har tidigare arbetat med ungas entreprenörskap som vd för organisationen Drivhuset, med kommunikation på Prime PR och arbetar numera som förändringsledare med integrationsfrågor i Nacka kommun. Hungerprojektets kapacitetsbyggande arbete med ledarskapsträning är nyckeln till Carolines engagemang.

Helena Norder

Styrelseledamot
Helena Norder är tillförordnad vd för Hungerprojektet augusti 2017. Helena har verkat inom rekryteringsbranschen de senaste 15 åren, både som verksamhetsledare och chefsrekryterare. Som vd för Talentia kom hon 2008 i kontakt med Hungerprojektet. Tidigare har Helena arbetat inom försäljning och marknadsföring och hon har en master i internationell ekonomi från Lunds universitet. Helena är också en av grundarna till Det Goda Nätverket som bedriver insamlingsarbete för Hungerprojektet sedan 2013. Som högsta tjänsteman i organisationen erhåller Helena Norder en ersättning om 49 500 kronor per månad. Ersättningen regleras enligt Vd-instruktionen varje år: http://hungerprojektet.se/wp-content/uploads/2013/09/Vd_instruktion-2016.pdf

Ingvar Jensen

Styrelsesuppleant
Ingvar är sedan många år investerare i Hungerprojektet och sitter med i stiftelsens styrelse som suppleant. Han är företagsledare och huvudägare i familjebolaget Allba Holding AB.

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med berättelser och nyheter.

90_Konto_svart

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30