Om oss

På Hungerprojektet kämpar vi för att avskaffa hungern till år 2030 genom att stärka kvinnor i utsatta delar av världen. För hunger handlar om så mycket mer än bara mat – det handlar om jämställdhet, utbildning och möjligheter. Om till exempel kvinnliga jordbrukare skulle få samma resurser som män skulle antalet hungriga minska med upp till 150 miljoner människor.

De senaste 25 åren har världen gjort stora framsteg vad det gäller avskaffandet av hunger. Men fortfarande lever 815 miljoner människor i världen med kronisk hunger. Världens ledare har nu genom FN:s globala mål bestämt sig för att den siffran ska vara noll år 2030. Och kvinnor är vägen till framgång.

Vi vet att när kvinnor stärks förändrar de världen till det bättre. Därför jobbar Hungerprojektet för att stötta kvinnor som skapar långsiktig och hållbar förändring för samhällena de lever i. Vi finns i tolv länder i Afrika, Asien och Latinamerika och vårt arbete når i dagsläget 17 miljoner människor.

I Sverige jobbar Hungerprojektet med insamling till de globala programmen, utbildning och informationsspridning. Våra svenska kontor finns i Stockholm och Göteborg. Hungerprojektets globala huvudkontor ligger i New York. Där samordnas de uppföljnings- och utvärderingsarbete. Merparten av Hungerprojektets medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med berättelser och nyheter.

90_Konto_svart

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30