Hungerprojektet

I PARTNERSKAP MED FÖRETAG

Vi har lösningen på världens viktigaste problem. Hungerprojektet tror starkt på partnerskap och vi vet att vi tillsammans med företag som är socialt ansvarstagande kan bidra till att de Globala målen uppnås.

I september 2015 antogs en ny utvecklingsagenda av FN – Agenda 2030. 17 mål har fastställts för att vi tillsammans ska kunna uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling till år 2030. Genom Hungerprojektets holistiska angreppssätt i arbetet med att utrota hunger och fattigdom bidrar vi till att uppnå Agenda 2030 inom en rad olika områden. Vi verkar för att avskaffa hunger och fattigdom (mål 1 och 2), något som också bland annat berör hälsa, utbildning, jämställdhet, vatten och sanitet (mål 3, 4, 5 och 6).

Läs mer om vilka olika partnerskap ni kan ingå med Hungerprojektet för att bli en aktiv aktör i att avskaffa hunger och fattigdom.

foretag2

Från 50 000 kronor

VÄNFÖRETAG

Som vänföretag till Hungerprojektet investerar ni tillsammans med andra företag i vårt arbete med att skapa hållbara, bärkraftiga samhällen som på sikt inte är beroende av ekonomiskt stöd utifrån. Er investering riktas till det programområde där efterfrågan är som störst för tillfället. Tillsammans skapar vi långsiktiga förändringar och bidrar till noll hunger och fattigdom år 2030.

ROI

 • Investeringsbevis
 • Kommunikationskit
 • Synlighet på vår hemsida

Från 100 000 kronor

STRATEGISKT PARTNERSKAP

Som strategisk partner till Hungerprojektet skapar vi tillsammans ett mervärde för era medarbetare, kunder och de människor som nås av Hungerprojektets arbete. Vi skräddarsyr tillsammans ett upplägg som passar er verksamhet och behov. Genom vårt partnerskap skapar vi tillsammans långsiktiga förändringar och bidrar till noll hunger och fattigdom år 2030.

ROI

 • Investeringsbevis
 • Kommunikationskit
 • Synlighet på vår hemsida
 • Skräddarsytt samarbete
 • Utförlig rapportering av investering
 • Föreläsning och workshop
 • Samarbetet publicerat i vårt nyhetsbrev
 • Möjlighet att besöka er specifika programverksamhet

KONTAKT

Johan Gavlevik
företagsinsamlare
johan.gavlevik@hungerprojektet.se
0704 92 53 14

INTRESSERAD?

Prenumerera på vårt företagsutskick

Har du en fråga? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!*

* I samband med att du fyller i ett formulär på vår hemsida, registrerar vi dina personuppgifter. Vi hanterar uppgifterna med varsamhet. Läs gärna mer i vår integritetspolicy.

Hur kan ni rikta er investering?

EXEMPEL

Flickors rättigheter – Bangladesh

Flickor diskrimineras dagligen just för att de är flickor. Växer en flicka dessutom upp i ett land där barnäktenskap och utebliven skolgång är vardag är hon särskilt utsatt. Hungerprojektet i Bangladesh har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med att motverka dessa hinder och genom utbildningar, påverkansarbete och särskilt riktade insatser arbetar vi för att skapa en ljusare framtid för flickor men också för samhället i stort.

Kvinnors ledarskap – Indien

Genom vårt arbete utbildar och coachar vi kvinnliga ledare så att de får kapacitet  att förändra begränsande strukturer i sina samhällen. Dessa kvinnliga ledare utbildar sedan andra kvinnor och tillsammans bidrar de bland annat till förbättrad barn- och mödravård, fler kvinnor vid beslutsfattande positioner och fler kvinnliga företagare. När kvinnor får samma position som männen i samhället drivs utvecklingen snabbare framåt.

Epicenterstrategin – ett afrikanskt programland

Ett kluster av 10–15 byar på landsbygden går samman och skapar ett samhällscenter där de kan tillgodose grundläggande behov. Mobiliseringen av lokalbefolkningen verkar för ledarskap och jämlikhet. Partnerskap med Hungerprojektet innebär kortfattat att ni är med och skapar självförsörjande samhällen, där fler barn, kvinnor och män kan få tillgång till hälsovård, rent vatten, utbildning och elektricitet. Det är en långsiktig och hållbar investering för att avskaffa hunger och fattigdom.

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med berättelser och nyheter.

90_Konto_svart

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30